Awassisau

Awassisau, vær
Awassisau, søye

Awassisau er en mellomstor brunmasket og brunlemmet, multifarget sauerase som stammer fra Midtøsten og tilhører gruppen med tykkhalesauer. Ulla er fleece-lignende og relativt lang. Man regner med at typen en gang i tiden oppsto i Den syriske ørkenen, men dette har aldri blitt bekreftet. Rasen er også kjent under navn som ivesisau, baladisau, deirisau, syrersau, ausisau, nuamisau og geziriehsau. Værene bærer kraftige horn og søyene er kollet.

Awassisau er den mest vanlige sauerasen blant arabere og beduiner, og den er svært hardfør og godt tilpasset det tørre klimaet i Midtøsten og på Den arabiske halvøy. Typen egner seg til både kjøtt-, ull- og melkeproduksjon, selv om awassisau først og fremst holdes som melkesau. Rasen er også kjent for sine unike fysiske egenskaper og har eksepsjonell god motstandskraft mot mange typiske sykdommer og parasitter. Den tåler godt å vandre over store avstander for å gresse, selv i ekstrem hete. Som andre tykkhalesauer tærer den på fettreservene den har lagret opp i bakparten i tørketiden.

Det er kjent at awassisau har blitt krysset med østfrisisk melkesau, for å frambringe en ny sauetype som melker mer og tåler forholdene i Midtøsten godt.[1] Avkommet kalles assafsau og består i hovedsak av 5/8 awassisau og 3/8 østfrisisk melkesau.

ReferanserRediger