Avspenningspolitikk

Avspenningspolitikk eller «Détente» er et fransk begrep på perioden med mindre spenning under den kalde krigen. Generelt kan begrepet brukes om enhver internasjonal situasjon hvor tidligere fiendtlige stater nærmer seg hverandre. Termen er imidlertid klart knyttet til den kalde krigen, og avspenningsperioden mellom Sovjetunionen og USA fra slutten av 1960-tallet inntil begynnelsen av 1980-tallet. Den Sovjetiske invasjon i Afghanistan og den påfølgende afghansk-sovjetiske krig var blant de viktigste faktorer for å avslutte avspenningspolitikken.

Den Vest-Tyske forbundskansler Willy Brandt og USAs president Richard M. Nixon var blant forgrunnsfigurene på vestlig side under avspenningspolitikken

LitteraturRediger

  • Bell, Philip Michael Hett (2001). The World Since 1945: An International History. Hodder Arnold. ISBN 978-03-406-6236-6.