Avsnittsinnrykk

Det første avsnittet
i en tekst skal ikke
ha avsnittsinnrykk.
    I norsk typografi
skal avnittsinnrykk
ha en gefirts bredde.

I norsk typografi brukes avsnittsinnrykk for å angi begynnelsen på en nytt avsnitt. Det første avsnittet i en tekst skal ikke være innrykket. Avsnittsinnrykk skal ha en gefirts bredde, altså en bredde lik skriftgraden. Et mindre inntrykk markerer ikke tydelig nok begynnelsen på et avsnitt og et større innrykk er unødvendig tydelig.

Innrykk som markering av nytt avsnitt har tradisjoner helt tilbake til 1400-tallet. Da skrivemaskinen kom ble det vanlig å skille avsnitt med en blank linje. Dette skapte et unødvendig stort skille mellom avsnittene, noe som stykket opp det visuelle bildet av teksten. Fremdeles er det vanlig i dataprogrammer for tekstbehandling å skille avsnitt med en blank linje. I god typografi brukes derimot avsnittsinnrykk.