Avling de delene av planter, alger eller sopp som høstes og utnyttes som menneskemat, dyrefôr, medisin, tekstiler, biodrivstoff eller annen bruk. Avling er høstet produksjon av jordbruks- og hagebruksvekster og omfatter både produksjon for salg og eget forbruk.[1]

Kulturplanter

Faktorer som avgjør størrelse og kvalitet på avling er blant annet jordsmonn, klima, vekstperiodens lengde, samt skadedyr og ugress. Avlinger måles vanligvis i kilogram per dekar (kg/daa).

Ordet er synonymt med grøde og årsvekst.

Referanser rediger