En avhopper er en person som gir opp lojalitet til en stat eller politisk enhet i bytte mot lojalitet til en annen stat/enhet. Ordet er ofte brukt synonymt med forræder, hvertfall hvis avhopperen bringer med seg hemmeligheter eller konfidensiell/hemmelighetsstemplet informasjon.

Grensevakt fra Øst-Tyskland, som hopper av (flykter), i Berlin

Under den kalde krigen var det mange mennesker som emigrerte fra Sovjetunionen eller Østblokken. Disse ble kalt avhoppere. I tillegg var det noen folk fra vesten som hoppet av til Østblokken; f.eks. den britiske spionen Kim Philby, som hoppet av til Russland for å unngå å bli kjent som en KGB-muldvarp.