Autovern brukt som midtdeler på en motorvei

Autovern er et beskyttelsesgjerde av metall ved veier og gater. Det er konstruert for å hindre at kjøretøy ved uhell forlater sin kjørebane og havner utenfor bratte skråninger eller i vann, eller over i motsatt kjørefelt. Autovern blir også brukt for å hindre kjøretøy i å kollidere med farlige hindringer som bygninger, fjellskrenter eller trær, og for å beskytte sårbare områder utenfor veien, som skoleplasser, fotgjengersoner og bensinstasjoner, mot skade fra kjøretøyer på avveie.[1][2]