Autismeforeningen i Norge er en interesseorganisasjon for og mennesker med diagnose i autismespekteret og deres pårørende. Autismespekteret inkluderer diagnosen Aspergers syndrom. Organisasjonen har ca. 3500 medlemmer.

Historie rediger

Foreningen ble stiftet 20. september 1965. Den var først en foreldreorganisasjon, men utviklingen har gjort det nødvendig å også jobbe direkte mot voksne med diagnose innen autismespekteret.

Organisering rediger

Foreningens styre består av 6 hovedmedlemmer og 2 varamedlemmer. Organisasjonens hovedkontor har 2 heltidsansatte og 1 deltidsansatt. Hvert fylke organiserer et eget lokallag/fylkeslag med eget styre.

Aktiviteter rediger

Foreningen holder kurs og driver sosialt arbeid mot medlemmer og fagfolk. Mange lokallag organiserer treff og aktiviteter for sine medlemmer i tillegg til det hovedkontoret organiserer.

Kurs rediger

Foreningen organiserer kurs for fagfolk, foreldre og mennesker med diagnose. Mest omfattende er sommerseminaret for barn og unge med autismespekterdiagnose inkludert deres familier. Kurset krever veldig mye ressurser og er svært viktig for mange medlemmer i foreningen. Tema på seminaret inkluderer hvordan søsken opplever å ha en bror/søster med autismediagnose, hvilket ansvar hjelpeapparatet har og hvordan man får hjelpen man skal ha fra hjelpeapparatet.

Likemannsarbeid rediger

Lokallagene organiserer likemannsgrupper som skal drive likemannsarbeid til medlemmene. Hovedkontoret organiserer kurs for de som ønsker å fungere som likemenn.

Aspergertreff rediger

Hovedkontoret organiserer treff hvert år for medlemmer over 20 år med autismespekterdiagnose.

Eksterne lenker rediger

Autismeforeningen i Norge