Austråttgården i Ørland er en gårdseiendom på 1 500 mål. Gården er den siste resten av jordeiendommene som har tilhørt herresetet Austrått.

Austråttborgen til venstre, gården til høyre

I 1919 overtok Staten Austråttborgen og parken rundt. Ørland kommune kjøpte gården i 1935. Etter at fylket eide gården fra 19471988, uten å få realisert planene om å starte landbruksskole der, er kommunen igjen eier. En stiftelse leier Austråttgården av kommunen, og står for den løpende forvaltningen av gården. Stiftelsen er opprettet av kommunen, og dens styre oppnevnes av kommunestyret.

Gården er arena for Bygdedagene i august hvert år, for messer, markeder og stevner. Steinerskolen i Fosen, Ørland/Bjugn husflidslag og museumslaget Yrjar heimbygdslag er leietakere i gårdsbygningene.

Norges speiderforbund hadde landsleir på Austrått i 1997, og 4H har sin landsleir på gården i 2008.

Austråttgården er Ørland kommunes tusenårssted.

Eksterne lenker rediger