Austevollsbruene eller Austevollsbrua er navnet på bruprosjektet som binder sammen øyene Huftarøy og Hundvåkøy i Austevoll kommune. Bruprosjektet på fylkesvei 546 består av to «fritt frembygg»-bruer og to steinfyllinger. Storholmenbrua er 439 meter lang, mens Austevollsbrua er 460 meter lang.

Storholmbrua og Austevollsbrua

De samlede kostnadene for Austevollsbruene er 316 millioner kroner. Regner man med kapitalkostnader knyttet til forskuddering er de samlede kostnadene 430 millioner kroner. 190 millioner blir dekket av bompenger, mens resten vil bli finansiert ved kombinasjon av ordinære statlige bevilgninger, lokale tilskudd og midler gjennom ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

De to bruene ble opprinnelig planlagt som hengebruer, men dette ble endret underveis i planprosessen.

Austevollsbruene ble påbegynt høsten 2005, og åpnet 17. november 2007. Den erstattet fergestrekningen Hufthamar–Austevollshella

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata