Austenitt er blanding mellom rent jern og karbon. Rent jern får en kubisk flatesentrert struktur ved 910-1390°C som karbon kan løses opp i, denne strukturen kaller vi γ-jern eller astenitt. Ved 1150°C kan denne strukturen løse opp maksimalt 2% karbon.

Når denne legeringen blir avkjølt sakte, blir karbonet skilt ut som sementitt i tynne lameller. Denne strukturen blir kalt perlitt og består av tynne lameller av ferritt og sementitt.