Atresi er en medisinsk tilstand som betegner at noe som skulle vært åpent er lukket.

Denne lukningen er enten ervervet eller medfødt. Atresi kan forekomme i kroppslige hulorganer som f.eks i tarm, spiserør, galleveier, skjede, hjerte, luftveier osv. Slike tilstander må nødvendigvis utbedres, og operasjon er nødvendig.

Et naturlig og vanlig tilfelle av atresi er i kvinnens follikler (eggposer). I perioden en kvinne er fruktbar vil ca 500 egg bli frigjort fra folliklene i eggstokkene, mens de resterende 300 000 vil bli igjen i folliklene fordi disse ikke åpner seg.