Assurandør er «den som påtar seg assuranse og overtar risikoen,» til forskjell fra den som tegner forsikring.[1] Betegnelsen brukes gjerne om forsikringsagenter, eller i alminnelighet om personer som driver forsikringsvirksomhet.

Referanser rediger

  1. ^ «Assurandør». Store norske leksikon. Besøkt 1. juli 2013.