En assosiativ tabell er innen informatikken en abstrakt datatype som består av en samling av attributt-verdi par (nøkkel, verdi) hvor hver nøkkel bare opptrer en gang i samlingen.

Se også rediger