Aspect-eksperimentet

Aspect-eksperimentet ble utført i 1982 av Alain Aspect og medarbeiderne hans for å teste om Bell-teoremet var gyldig. Eksperimentet går ut på at to og to foton blir sendt ut fra en lyskilde som er preparert slik at summen av spinnet til fotonene er lik null. Målingene gav resultat som stemte overens med Bell-teoremet og dette innebar at påstanden i kvantemekanikken om at verdenen er ikke-lokal på kvantenivå ble eksperimentelt bekreftet.

KilderRediger