Arvefølgen til den spanske tronen

Arvefølgen til den spanske tronen er fastlagt av artikkel 57 i Spanias grunnlov av 1978.[1] Her bestemmes det at tronen går i arv til etterkommere av kong Juan Carlos, etter regler om primogenitur og slik at mannlige arvinger går foran kvinnelige. Dersom denne linjen skulle dø ut, bestemmer grunnloven at Spanias nasjonalforsamling skal fastsette den tronfølge forsamlingen anser at Spania er best tjent med. Den som har arverett, men som gifter seg mot viljen til regjerende monark og nasjonalforsamlingen, taper arveretten for seg og sine etterkommere.

Spanias kongevåpen
Våpen for kronprinsessen, fyrstinnen av Asturias

Felipe VIs eldste barn, Leonor, fyrstinne av Asturias,[2] er først i arvefølgen etterfulgt av sin søster.

Dagens arverekkeRediger

Regjerende monark: Felipe VI av Spania

  1. Leonor, fyrstinne av Asturias
  2. infanta Sofia
  3. infanta Elena, hertuginne av Lugo
  4. don Felipe
  5. doña Victoria
  6. infanta Cristina, hertuginne av av Palma de Mallorca
  7. don Juan Valentín
  8. don Pablo Nicolás
  9. don Miguel
  10. doña Irene

ReferanserRediger