Aronsletta

Aronsletta er ei slette nordvest i Prestegårdsskogen i VestskogenNøtterøy i Færder kommune. Den ligger like øst for Skogstjerneveien og sørvest for Labakken, og er forbundet med begge stedene med stier. Fra Aronsletta går det også en sti sørøstover gjennom skogen som fortsetter som Kirkeveien forbi Nøtterøy prestegård opp til Nøtterøy kirke.

Aronsletta på sommerstid
Aronsletta på vinterstid

På Aronsletta er det ei fotballøkke og en liten bakke som benyttes til aking om vinteren.

Før Vestskogen ble gjort om til boligområde i 1960-åra, var Aronsletta en av to fotballplasser i det som da var kjent som Skauen. Den ble også brukt som start- og målområde for skirenn. I disposisjonsplanen for Vestskogen fra 1963 var det bestemt at Aronsletta skulle moderniseres med treningsbane, ballfelt, akebakke og hoppbakke, men dette ble det aldri noe av.

KilderRediger

  • Gulbrandsen, Terje F. (2014). «Da Vestskogen ble landsby». Njotarøy 2014: 69–79.