Arobastisme

Arobastisme (fra gresk: arkhon, «herre» og básis, «kjerne») er betegnelse på et teologisk syn hvor en etter agnostisk eller ateistisk resonnement mener at det ikke finnes noen gud, guder eller høyere makter, men at en anerkjenner menneskers behov for å ha tro og tilhørighet til noe metafysisk som religion.[trenger referanse] Arobastikkeren mener således at det er viktig for menneskeheten å opprettholde trosretninger, men at disse ikke har grunnlag i sannhetssetninger.[trenger referanse]