Den armenske kalenderen bruker det armenske tallsystemet. Den begynner i år 552 e.Kr.

Datoer er markert med tegnene ԹՎ eller lignende, gjerne med en strek i overkant for å indikere «t'vin» («i året») etterfulgt av ett til fire tegn fra det armenske alfabetet, hvor hvert tegn står for et armensk tall. For å oversette dette til standard år, kan man legge 551 til tallet. Dersom du ser en inskripsjon som leser ԹՎ ՈՀԳ kan du simpelthen sjekke alfabettabellen nedenfor og se at dette tilsvarer 600+70+3+551= året 1224.

Siden ikke all weblesere kan vise Unicode armenske bokstaver, er det i tillegg gitt en omskriving (REarm)

Armenske tall
Armensk Omskriving Arabisk
Ա A 1
Բ B 2
Գ G 3
Դ D 4
Ե E 5
Զ Z 6
Է 7
Ը Ě 8
Թ T‘ 9
Ժ Ž 10
Ի I 20
Լ L 30
Խ X 40
Ծ C 50
Կ K 60
Հ H 70
Ձ J 80
Ղ Ł 90
Ճ Č 100
Մ M 200
Յ Y 300
Ն N 400
Շ Š 500
Ո O 600
Չ Č‘ 700
Պ P 800
Ջ 900
Ռ 1000
Ս S 2000
Վ V 3000
Տ T 4000
Ր R 5000
Ց C‘ 6000
Ւ W 7000
Փ P‘ 8000
Ք K‘ 9000
Autoritetsdata