Arkivalier

(Omdirigert fra «Arkivalia»)

Arkivalier er medier som inneholder informasjon som er samlet inn eller opprettet i forbindelse med en offentlig myndighets virksomhet, eller opprettet i en offentlig eller privat virksomhet av en hvilken som helst slags art. Det kan altså gjelde alt fra et departement til en forening eller butikk.

Arkivalier kan ha form som papir, kart, tegninger, planer, fotografi, mikrofilm, grammofonplate, lyd- og videobånd, optiske og elektroniske medier (f. eks. CD-ROM, platelager, diskett, dvd mv).