Arkitektene Furuholmen Gunnarsjaa Kolstad

Arkitektene Furuholmen Gunnarsjaa Kolstad var et arkitektfirma i Oslo, virksomt fra 1979 til 1981, stiftet av arkitekt Thor Furuholmen, arkitekt Øyvind Gunnarsjaa og arkitekt Finn Kolstad for å tegne kontorbygg for entreprenørfirmaet Ingeniør Thor Furuholmen AS i Fridtjof Nansens vei 17–19, ferdigstilt i 1981, med horisontale vindusbånd og fasader av rødt tegl. Bygningen fikk Sundts premie 19811982.

Fridtjof Nansens vei 17-19 ble tegnet av Arkitektene Furuholmen Gunnarsjaa Kolstad. Bygget huser i dag Majorstua politistasjon.