Ariel (Shakespeare)

Ariel er en luftånd som opptrer i William Shakespeares skuespill Stormen og annen del av Johann Wolfgang von Goethes Faust, samt andre verker.