Argentinas riksvåpen

Argentinas riksvåpen ble etablert i sin nåværende form i 1944, men har sitt opphav i våpenskjoldet til Asamblea General Constituyente fra 1813.

Argentinas riksvåpen
Våpenskjoldet Asamblea General Constituyente fra 1813