Arendals Søforsikringsselskab

Arendals Søforsikringsselskab var et forsikringsselskap som ble stiftet i Arendal 14. februar 1860.

Da selskapet ble stiftet var Arendal en av Norges største og rikeste sjøfartsbyer. 400 skip var registrert på byen, og det var et behov for et sjøforsikringsselskap. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på 125 000 spesidaler hvor 25% var innbetalt. Skipsreder Christian Stephansen var første formann. Premieinntekt det første året var 26 400 spesidaler.

Selskapets utviklingRediger

Konsul og skipsreder Samuel Eyde, far til industrimannen Sam Eyde, satt som styreformann i 1875, og fra 1895 til 1902. Selskapet var delaktig i opprettelsen av Sørlandske Krigsforsikring A/S i 1915.

Etter hvert utvidet selskapet sin virksomhet i tillegg til sjø- og transportforsikring. I 1912 tilbød selskapet brannforsikring. I 1918 utvidet man forsikringstilbudet ytterligere med auto-, innbrudds- og ansvarsforsikring. For å markere at de ikke lengre kun var et sjøforsikringsselskap endret selskapet navn i 1918 til Arendals Forsikringsselskab A/S.

Et avdelingskontor ble opprettet i Christiania i 1920. I 1928 kjøpte selskapet Rådhusgata 17 i Oslo, hvor de hadde sitt avdelingskontor.

I 1937 kjøpte selskapet forsikringsselskapet A/S Polaris Assuranceselskap med datterselskapet A/S Stella Assuranceselskap.

I 1970 fjernet man s-en i Arendals for å markere at man ikke lengre bare var et lokalt selskap. I 1971 kjøpte selskapet Det norske Garantiselskab.

På midten av 1970-tallet innså selskapsledelsen at det var vanskelig å stå alene. Dette hang sammen med økonomiske utfordringer, samtidtig som det var en utvikling mot større forsikringsenheter. I 1976 ble Arendal Forsikringsselskab solgt til forsikringsselskap Storebrand. Det ble gjort en avtale om at selskapet skulle bestå som et selvstendig selskap i 10 år med hovedkontor i Arendal.

I 1987 endret selskapet navn til Storebrand Arendal A/S. Samtidig flyttet selskapets inn i et nytt administrasjonsbygg på Harebakken i Arendal. Selskapet skiftet navn i juni 1988 til Storebrand Sør A/S.

I 1990 ble selskapet innfusjonert i morselskapet Storebrand Skadeforsikring A/S. Storebrand Sør A/S ble formelt ble opphørt 1. januar 1990.

Oversikt over navnskifterRediger

  • Arendals Forsikringsselskab – 1918
  • Arendal Forsikringsselskab – 1970
  • Storebrand-Arendal – 1987
  • Storebrand Sør – 1. juni 1988
  • Fusjonert med Det norske Garantiselskab og Arendal Forsikringsselskab (tidl. Stella) 1988
  • Fusjonert med Storebrand Forsikring 1. januar 1990
  • Opphørt som følge av siste fusjon 1. januar 1990

ArkivetRediger

Arkivet etter Arendals Søforsikringsselskab befinner seg ved KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter perioden fra opprettelsen i 1860 til avviklingen i 1990. Arkivet omfatter bl.a. møtebøker, årsberetninger, korrespondanse, premieprotokoller, poliser, havaribøker, skadejournaler, regnskapsprotokoller, statistikk, glassplater, egenproduserte tidsskrifter og materiale knyttet til selskapets mange jubileum.

LitteraturRediger

  • Aalholm, O.A., Thor Bryn: Arendals Forsikringsselskab A/S 1860-1960. Med bakgrunn; av Aust-Agders seilskipssaga, 1960

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger