Arealvekt

Arealvekt er definert som masse pr flateenhet. Standard SI enhet angis i kilogram pr kvadratmeter (kg/m²).

BeregningRediger

Arealvekt kan beregnes ved

 

eller

 

Hvor

ρA = gjennomsnittlige areal tetthet
M = objektets totale masse
A = objektets totale areal
ρ = gjennomsnittlige massetetthet
l = objektets midlere tykkelse

BrukRediger

Betegnelsen brukes vanligvis i sammenhenger hvor massen til en flate varierer lite, men er av stor interesse. For eksempel mye brukt for å beskrive massen av pansermaterialer eller tykkelsen til papir.