Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndigheten på arbeidsmiljøområdet.

Arbejdstilsynet er en etat under Beskæftigelsesministeriet og har hovedkontor i Landskronagade på Ydre Østerbro i København. Tilsynet med virksomhetene skjer via tre regionale tilsynssentra. Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbeidere i januar 2012.

Arbejdstilsynet er en statlig organisation som ut fra arbejdsmiljøloven og tilhørende forskrifter skal sikre at arbeide utføres sikkerhets- og helsemessig forsvarlig, samt at man minimerer forekomsten av fysiske og psykiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Fysiske risikofaktorer er for eksempel tunge løft i arbeidsoppgaver eller ensidig repeterende arbeide. Psykiske risikofaktorer kan eksempelvis være mobbing eller manglende innflytelse eller social støtte på arbeidet.

Arbejdstilsynet fører tilsyn på alle danske arbeidsplasser hvor det vurderes nødvendig, enten uanmeldt på stikkprøvebasis eller etter direkte oppfordringer, og de har i mange tilfelle mulighet for å lukke en arbeidsplas som ikke lever opp til gjeldende krav, eller stoppe arbeidet inntil det kan utføres fullt forsvarlig.

Eksterne lenkerRediger