Åpne hovedmenyen

Arbejdsløshedskasse

En arbejdsløshedskasse, gjerne forkortet a-kasse, er en organisasjon i Danmark som tilbyr forsikring mot arbeidsledighet samt administrerer offentlige lover og regler på området. De fleste a-kasser er tilknyttet én eller flere tilsvarende fagforening(er).

Ytelser og tilbudRediger

A-kasser skal tilby en rekke ytelser og utføre en rekke lovbestemte oppgaver, blant annet:

  • utbetaling av dagpenger, feriedagpenger, orlovsydelse til barnepass og etterlønn
  • veiledningssamtaler
  • innberetning til jobcentrene
  • styrking av innsatsen for å bringe ledige i jobb

Mange a-kasser tilbyr dessuten rådgivning, kurs, med mere.

FinansieringRediger

Dagpenger og andre ytelser finansieres av medlemmene gjennom kontingenten (ca. 25 prosent) og via lønnsmottagernes innbetaling av arbeidsmarkedsbidrag. Dessuten betaler medlemmene selv administrasjonen. I motsetning til forsikringsselskaper kan a-kassene ikke tjene penger på aktivitetene, men er organisasjoner hvor medlemmene har sluttet seg sammen for å sikre seg mot arbeidsledighet.

Krav til a-kassenRediger

For å kunne utbetale dagpenger og andre ytelser skal a-kassen være statsgodkjent og oppfylle en rekke krav, blant annet til vedtekter og organisasjon. Pr. januar 2013 er det 26 statsgodkjente a-kasser, som er medlem av bransjeorganisasjonen AK-Samvirke.

TilsynsmyndighetRediger

A-kassenes tilsynsmyndighet er Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet.

Se ogsåRediger