Arbeidsvandring

bevegelse over grenser med hensikt å arbeide i et fremmed land

Arbeidsvandringer betyr vanligvis regelmessige vandringer av ledig arbeidskraft fra en region til en annen, i den hensikt å søke arbeid.

Fenomenet er kjent over hele verden og langt tilbake i historien. Fenomenet eksisterer fremdeles, og brukes i dag særlig om vandringer fra land til land.

Regelmessige daglige eller ukentlige arbeidsvandringer som passerer en kommunegrense kalles for pendling eller ukependling.

Begrepet Barnevandringer brukes om arbeidsvandringer der barn utgjør den vandrende arbeidskraft.