Arbeidskonflikt

(Omdirigert fra Arbeidskamp)

Arbeidskonflikt (eller «arbeidskamp») er en spesifikk type av konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Konflikten(e) kan oppstå som følge av uenighet mellom partene om lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, arbeidets organisering, eller andre betingelser som har bakgrunn i eksempelvis økonomi, familie, adgang til fritid og sosiale goder for den ansatte osv.

I Norge oppstår arbeidskonflikter som regel ved enten reforhandling av eksisterende tariffavtale eller ved krav fra ansatte om opprettelse av tariffavtale ved en arbeidsplass som så langt har vært utenfor det det organiserte arbeidsliv.

Typer arbeidskonfliktRediger

Arbeidskonflikter oppstår mellom det som gjerne kalles partene i arbeidslivet, altså mellom de ansatte eller deres organisasjon og arbeidsgiver eller arbeidsgivers organisasjon. Således kategoriseres en arbeidskonflikt normalt ut fra hvilken part som har iverksatt arbeidskonflikten:

Arbeidsnedleggelse (streik)Rediger

Enten

Eller

  • Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidere i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Som ledd i en arbeidsnedleggelse regnes det at vedkommende bedrift som følge av arbeidsnedleggelsen søkes sperret for arbeidskraft.

Arbeidsstenging (lockout)Rediger

Enten

Eller

  • Hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom ham selv eller en annen arbeidsgiver og en fagforening eller mellom en arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidere tas inn istedenfor de utestengte.

Som ledd i en arbeidsstengning regnes det at de utestengte arbeidere søkes hindret i å få annet arbeid.

Eksterne lenkerRediger