Arbeids- og velferdsdirektør

Arbeids- og velferdsdirektør er et embede i Norge som ble opprettet i 2006. Arbeids- og velferdsdirektøren er øverste leder for både den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og den felles statlig-kommunale Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Arbeids- og velferdsdirektørens arbeidsplass er Arbeids- og velferdsdirektoratet i Oslo. Til sammen er det ca. 19 000 ansatte underlagt arbeids- og velferdsdirektøren, hvorav 14 000 i den statlige etaten, og arbeids- og velferdsdirektøren har ansvar for en tredjedel av statsbudsjettet.

Arbeids- og velferdsdirektøren blir noen ganger omtalt upresist i media som NAV-direktør. Det er unikt i Norge at et statlig embede har ansvar for både statlige og kommunale forvaltninger.[trenger referanse] Arbeids- og velferdsdirektøren etterfulgte de to tidligere embedene som trygdedirektør (Trygdeetaten) og arbeidsdirektør (Arbeidsmarkedsetaten).

Arbeids- og velferdsdirektører rediger

Autoritetsdata