Et arbeiderparti er et politisk parti som har som formål å verne arbeiderklassens interesser. De fleste og mest betydningsfulle arbeiderpartiene har hatt utspring i arbeiderbevegelsen og har vært mer eller mindre sosialdemokratiske. Mange arbeiderpartier er medlemmer av Sosialistinternasjonalen.