Arbeidernes Blad var en avis som utkom i Ålesund i en kort periode fra januar til april 1898. Avisen var den første avis tilknyttet arbeiderbevegelsen. Redaksjonen ble forestått av en firemann sterk komité. Denne bestod av Bernhard Riise (redaktør), Erik Pettersen, Langseth og Barstad.

Avisen fortsatte som Møringen, men også denne avisen ble kun utgitt i året 1898.


Autoritetsdata