Et eksempel på et romersk naumachium

Aqua Alsietina var den første av to vestlige akvedukter i Roma. Den ble bygd omkring år 2 f.Kr. under keiser Augustus og ble derfor også kalt Aqua Augusta. Den var Transtiberens (Trastevere) eneste vannkilde.

Akvedukten fikk sitt vann hovedsakelig fra en innsjø nord for Roma, kalt Alsietinus Lacus, som er en smal sjø i søndre Etruria, senere kalt Lago di Martignano. En del vann kom også fra Lacus Sabatinus senere kalt Lago di Bracciano. Akvedukten var omlag 32,8 kilometer lang og hvilte på 358 buer.

Vannet var ikke drikkeligt og Augustus benyttet det for å fylle sitt Naumachia Augusti i Trastevere. Her hadde senere Augustus og allmenheten fingerte sjøslag.

Et steinfragment med inskripsjon ble påtruffet i 1778 nær Via Claudia, og antas å være det eneste skrevne skrevna for dens eksistens.

Eksterne lenkerRediger