Åpne hovedmenyen
OSI-modellen

Applikasjonslaget er det sjuende av de sju lagene i OSI-modellen. Det forholder seg direkte til og utfører tjenester for applikasjonene. Laget benytter seg av tjenestene på presentasjonslaget.

Applikasjonslaget inneholder hjelpeprogrammer som tar seg av filoverføring, terminaloppkobling og e-post. Disse programmene sørger for at data kan utveksles mellom systemer uavhengig av hvordan dataene fremstilles på hvert enkelt system. For eksempel kan FTP overføre filer mellom Linux- og Windows-systemer selv om disse to bruker forskjellige filsystem.


EksemplerRediger