AppleTalk

AppleTalk er kommumikasjonsnettverket som ble brukt på Apples maskiner fra lanseringen av Macintosh og fremover til år 2000 til kommunikasjon med perifere enheter som skrivere.