Apertur (fra latin: apertura, "åpning") er et uttrykk som anvendes innen flere ulike emner som optikk og fotografi. For planter, brukes apertur for åpningen i blomster der det foregår kjønnet befruktning.