Antiproton er antipartikkelen til protonet. Det har identisk masse som protonet, men motsatt ladning, det vil si −1e. Antiprotonet ble oppdaget av den britiske fysikeren Paul Dirac allerede i 1933, men først senere bekreftet eksperimentelt av fysikerne Emilio Segrè og Owen Chamberlain ved University of California, Berkeley, som begge ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 1959.