Antidyner dannes i elver med sandbunn hvor sandkorn vandrer nedover og danner bunnformer. Ved relativt stor vannføring vil det dannes antidyner. Disse ligner på sanddyner, men er symmetriske. Ulikt andre typer dyneformer, som sandribber og strømdyner, vandrer antidyner motstrøms, da sand blir fjernet nedstrøms av dynen og avsatt oppstrøms.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Sulebak, Jan. Landformer og prosesser. Fagbokforlaget.