Anthem (av gresk antifona) er en sangform som opprinnelig ble brukt om en hymne sunget som vekselsang (antifoni) mellom to kor. Sangformen er en mellomting mellom kantate og motett.

I moderne engelsk blir anthem vanligvis brukt om vokal kirkemusikk der ordene er hentet fra Bibelen.

Kjente anthem-komponister er Henry Purcell og Georg Friedrich Händel.

KilderRediger