Annuitetsfaktor

Annuitetsfaktor er en størrelse innenfor økonomi som angir summen av rente og avskrivning per år, det vil si årlig ytelse for å avdra og forrente et annuitetslån.

Annuitetsfaktoren (a) er gitt ved formelen:

(1)

hvor:

i er rente per termin

og

n er antall terminer

Alternative måter å skrive formelen påRediger

Formelen for å beregne annuitetsfaktor kan også skrives slik:


(2)  


(3)  


Av (2) går det tydeligere fram at annuitetsfaktoren er summen av avskrivning og rente, i det   er avskrivning, og   er renten.


Årlig terminvis annuitetRediger

Den årlige (terminvise) annuiteten (A) er gitt ved formelen

 

hvor

P er lånebeløpet