Annen ringvei (Beijing)

Beijing annen ringvei (kinesisk: 北京二环路, pinyin Er Huan Lu) i Beijing er en ringvei og samtidig en målestokk som benyttes for å beskrive sentrumsområdets yttergrense. Den er i alt på 30-40 km. Den er på det nærmeste bare noen få kilometer fra Den himmelske freds plass. Den er bred, men nærheten til sentrum betyr at den ofte er rammet av trafikkork.

Den nordlige lengden av ringveien løper der norddelen av Beijings bymur løp. Den ble nedbygd og fjernet – for å gi plass til ringveien, ble det sagt. Strengt tatt ligger ikke ringveien nøyaktig der bymuren løp, men på de fleste stedene der den gamle vollgraven foran murene var. Det kunne altså med endel anstrengelser vært mulig å bygge ringveien slik den ble lagt uten å fjerne større deler av bymuren.

Også de fleste andre deler av ringveien følger den nedrevne bymurens løp. De første delene av ringen var klar mot slutten 1970-årene.

I øst og i vest ble Annen ring senere utvidet. De gamle strekkene i nord-sør-retning ble beholdt, men lenger ut fikk ringveien et ytre løp i tillegg.

Ringveien ble så fortettet av trafikk i 1990-årene at den måtte utvides. I 2001 var dette arbeidet ferdig. For å motvirke trafikkork er det installert et avansert varslingssystem som kan hjelpe bilister til å velge alternative ruter når det begynner å tette seg til.

Ingen Første ringveiRediger

Beijing har ingen gateløp som heter Første ringvei. Imidlertid er det i alle fall på tre kanter noen større gater som utpeker seg som en naturlig indre ring. I østenden er den mest naturlige delen av denne indre ring blitt til gågate i lange strekk.