Anjushuset

Anjushuset er et hus i Helgeroa, Larvik kommune. Husets alder er ikke fastslått med sikkerhet, men det er fra 1600-tallet og det ble fredet i 1923. Første eier var skipper Hans Andersen som i 1664 var en av tolv voksne innbyggere i Helgeroa. Huset har trolig vært benyttet som gjestgiveri.

Navnet «Anjushuset» kommer etter eieren Olav Ananiassen, som overtok eiendommen i 1865. Den berømte maleren Harald Sohlberg har også bodd i huset. I dag eies huset av Charlotte Birke, bosatt i Oslo.