Andrologi

Andrologi er vitenskapen som beskjeftiger seg med mannen som biologisk vesen. Kunnskap om mannens sykdommer er nødvendig for å behandle spesifikke sykdomstilstander i mannens kjønnsorganer, seksuell funksjon eller hormonproduksjon. Seksuelle overførbare sykdommer regnes ikke til andrologien som er en gren under urologi, selv om slike tilstander oftest diagnostiseres og behandlingen starter på urologiske avdelinger. Eksempler på sykdomstilstander som utredes og behandles av androloger er potensproblemer (erektil dysfunksjon) og fertilitetsproblemer.

Andrologi er den medisinske spesialiseringen som dekker mannlige sykdommer og tilstander, tilsvarende gynekologi som spesialitet innen kvinnesykdommer. Andrologi ble etablert som en egen spesialisering sent på 1960-tallet. Det første tidsskriftet som dekket fagområdet var det tyske Andrologie (i dag: Andrologia) som kom ut første gang i 1969.

En androlog er en lege som arbeider spesielt med sykdommer og forstyrrelser i de mannlige forplantningsorgan.

Eksterne lenkerRediger