Åpne hovedmenyen
Anders Fredrik Almgren
Almgren.jpg
Født3. mars 1833
Død22. november 1893 (60 år)

Anders Fredrik Almgren (født 3. mars 1833 i Steneby sogn, Dalsland, Sverige, død 22. november 1893 i Fredrikstad), var en svensk utdannet gartner som etablerte seg i Norge.

Almgren hadde eksamen datert den 13. oktober 1860, fra den da 2-årige «Svenska Trädgårdsföreningens Elevskola» i Stockholm. Hans eksamensbevis viste svært gode karakterer i alle fag, og etter karakterbedømmingen er følgende anført på hans eksamensbevis:

«Hvarförutan han, genom fremvisande af egenhendiga ritningar öfver Trädgårds-anläggningar, Parkar, Wäxthus, m.m. dylikt visat sig i detta slags ritning ega b e r ö m l i g färdighet.

Särskild betyg öfver hans praktiska skicklighet i sitt yrke, i dertil hörande slöjdning och glasmästare-arbete samt öfver hans fräjd är för honom af Föreståndaren för Föreningens Trädgård utfärdat.»

Han var en dyktig tegner, og fra 1862 til 1879 tegnet han 382 farvelagte plansjetegninger av planter (dels etter Johan Wilhelm Palmstruchs billedverk «Svensk Botanik», dels med levende planter som modell), som han samlet, og tegningene ble utgitt i et 2 binds verk ("Flora Svecana").

Etter skolen var han herregårdsgartner 7 år i Sverige

Han kom til Norge i 1867 for å inneha en tilsvarende stilling ved Myren gård ved Kristiansand, en stilling han hadde fram til 1872.

I 1873 fikk trelastgrosserer Halvor Bjørneby ham til Fredrikstad for å anlegge park og have ved "Cicignon gaard". I 1875 bygde han Bings gate 15 og startet eget handelsgartneri der. Broren Carl Otto Almgren. (1850–1939) drev forøvrig handelsgartneri i Bings gate 11.

I 1880 tok han imot stillingen som bestyrer av Norges første havebruksskole (Nedenæs Amts Havebrugsskole) på Lillenes i Fjære. Her fikk han en årslønn på kr. 1 000,- i tillegg til fritt husvære og "12 Maal velskikket Jord til Haveanlæg". Her tegnet han, og fikk opparbeidet, en park i bøkeskogen bak skolen.

I 1890 reiste han tilbake til Fredrikstad og fortsatte gartneriet til sin død i 1893.

«Almgrens vei», en gate på Gressvik i Fredrikstad, er oppkalt etter Anders Fredrik Almgren.

KilderRediger

  • Aust-Agder museets årbok 1956.