Amt er i det moderne Tyskland betegnelse av et mindre administrativt område. Det forekommer i forbundslandene Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg.

Et Amt i Tyskland betegner en sammenslutning av flere kommuner (tilsvarende et svensk kommunalförbund), som har beholdt sin status som egne kommuner, men overdratt administrasjonen til amtet. Samarbeide eller mer omfattende samordning mellom kommuner reguleres forskjellig i de individuelle forbundslandene i Tyskland. En amtsfri kommune (amtsfreie Gemeinde) betegner dermed en by eller et sted som i egenskap av selvstendig kommune ikke inngår i et amt, men som inngår i en landkreis eller tilsvarende.