Ammestua ved Alstadhaug prestegård og Alstadhaug kirke i Levanger er et fredet hus.[1][2] Bygningen har hatt en rekke funksjoner, og er sjelden som bygningstype i Nord-Trøndelag.[3] Bygget skal ha stått i prestegårdstunet allerede i 1684, men nøyaktig hvor gammelt huset er, vet man ikke. Bygningen hørte til Alstadhaug prestegård og har hatt mange funksjoner, som gjeste- og lagerfunksjon i andre etasje, og masstue og ammestue i første etasje.[4] Bygdebokforfatteren Nils Hallan antar at det kan ha vært bygget som gjestehus ved prestegården.[5] Navnet har det fra sin funksjon som ventestue for dåpsfølger.[6][7]

Ammestua

Stua bærer i dag et skilt der det står "Ammestuggu 1747". I 1907 ble huset revet, da det skulle bygges ny prestebolig. Det ble ikke satt opp igjen før i 1927, og da i utkanten av kirkegården – ved veien til Nesset. Det ble nå benyttet som bygdemuseum. Fra 1972 og utover ble Ammestua restaurert av Skogn museumslag.

ReferanserRediger

  1. ^ Ammestua på Alstadhaug; Skogn museumslag, 2008
  2. ^ Svendsen, Ola Øgar (1982). Fredede hus og anlegg. 2: Nord-Trøndelag. Oslo: Universitetsforl. s. 32-33. ISBN 8200059545. 
  3. ^ «Ammestua». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  4. ^ Riksantikvaren. Fredningsgjennomgangen i Nord-Trøndelag, 2012
  5. ^ Nils Hallan (1964). Skogn historie. A : Ålmenn bygdesoge for Skogn, Frol og Levanger. Levanger: I kommisjon hos B. Thurn-Paulsen. s. 408. 
  6. ^ Norge: veileder til kunst- og kulturskatter i bygd og by. Oslo: NKS. 1988. s. 195. ISBN 8250810104. 
  7. ^ Trøndelag. Oslo: Gyldendal. 1976. s. 360. ISBN 8205082243.