Amitabha (grenseløst lys) er innen tibetansk buddhisme, og innen hele den nordlige buddhismen (Mahayana) en av fem Buddhaer i en viktig kult.

Buddha i Hong Kong

Amitabha er viktig innen den kinesiske buddhistiske grenen Det rene land-skolen. Skoleretningen forkynner at man ved å påkalle Amitabha med den enkle bønnen «Jeg setter min lit til Amitabha Buddha» garanteres plass i Det rene landets paradis der Amitabha hersker.

De andre er Shakyamuni, Akshohya, Ratnasambhava og Amoghasiddhi.