Amadeus-sjøen

Amadeus-sjøen er en større saltsjø i det sørvestlige hjørnet av Nordterritoriet i Australia rundt 50 kilometer nord for Ayers Rock.

Amadeus-sjøen.

Saltsjøen er rundt 180 kilometer lang og 10 kilometer bred og er den største saltsjøen i Nordterritoriet. Den er vanligvis helt uttørket, men i perioder med mye regn kan den slutte seg til Finkeelva. Sjøen inneholder rundt 600 millioner tonn salt.

Den første europeiske oppdageren som så sjøen var Ernest Giles som opprinnelig ga den navnet Lake Ferdinand etter hans velgjører Ferdinand von Mueller. von Mueller overtalte han til å navngi den etter Amadeus I av Spania som tidligere hadde gitt von Mueller en orden.