Amøbe

encellet dyr uten fast kroppsform

En amøbe (gr. amoibos = vekslende) er en protozo, et encellet dyr, uten fast kroppsform.

Amoeba Proteus

Innen gruppen amøber finnes arter som er fra bare 90 μm til 0,8 mm i diameter (blant de største encellede dyr). Amøbene danner ikke noe eget monofyletisk taxon, og kan dermed ikke tilbakeføres til en enkelt urart. Denne livsformen har skilt seg ut i forskjellige taxa, og ulike amøbe-arter er med andre ord analoger fylogenetisk. Amøber er encellede, små organismer. Det er kort vei fra overflaten og inn til det innerste celleområdet i cellen. Oksygengass finnes i oppløst vann. Inne i amøben blir oksygenet brukt i celleåndingen. Det er høyere konsentrasjon av oksygengass utenfor amøben enn inni. Derfor trenger oksygengass gjennom cellemembranen og inn i amøben. Det motsatte skjer med karbondioksidgass som slipper ut av amøben.

Pusteorgan rediger

Amøber har ikke pusteorgan. Derfor blir oksygengass tatt opp ved hjelp av diffusjon gjennom cellemembranen. Dette er en av grunnene til at disse dyrene ikke kan bli store. Diffusjonsveien kan ikke bli for stor, og større dyr krever mer energi til livsfunksjonene.

Litteratur rediger

  • Madigan, Michael T.; Martinko, John M.; Stahl, David A.; Clark, David P.; Brock, Thomas D. (2012). Brock Biology of Microorganisms (13 utg.). Boston, Mass. Pearson. ISBN 032173551X. 
  • Alberts, Bruce (2014). Essential Cell Biology (4 utg.). New York. Garland Science. ISBN 9780815344551. 
  • Alberts, Bruce; Wilson, John H.; Hunt, Tim (2015). Molecular biology of the cell (6 utg.). New York. Garland Science. 
  • Sadava, David E. (2008). Life : The Science of Biology (8 utg.). Sunderland, Mass. Sinauer Associates.