Alternative drivstoff

Alternative drivstoff er en fellesbetegnelse for drivstoff som er produsert av fornybare energikilder, og som dermed utgjør alternativ til drivstoff fra fossile kilder og er således en framtidsrettet del av det som kalles for grønn teknologi.

I tillegg til ulike varianter av biodrivstoff regnes hydrogen framstilt av fornybare energikilder (vannkraft eller solenergi) som alternative drivstoff. Brenselceller kan utnytte alternative drivstoffer som hydrogen eller biogass svært effektivt.

I Norge regnes også hydrogen og naturgass (LPG og CNG) som alternative drivstoff.

Eksterne lenkerRediger