Alternativkostnad

(Omdirigert fra «Alternativ kostnad»)

Alternativkostnaden er verdien av det beste alternativet som ble valgt bort når man har foretatt et valg mellom gjensidig utelukkende alternativer. Begrepet er sentralt i samfunnsøkonomi, hvor man oftest tar utgangspunkt i at det er knapphet på ressurser. Bruker man en ressurs til å produsere et gode, går man samtidig glipp av andre goder man alternativt kunne brukt ressursen til å produsere. Alternativkostnaden er da lik verdien av det godet som har høyest verdi av dem som ikke ble produsert. Verdien av godet vil her si betalingsvilligheten. Ettersom alternativkostnaden er knyttet til et handlingsalternativ som ikke ble valgt, er det ikke snakk om en vanlig betalbar kostnad, men en kalkulatorisk kostnad.[1]

Eksempler

rediger

Sysselsettingstiltak som middel mot arbeidsledighet

rediger

Hvis det er arbeidsledighet og det settes i gang et offentlig prosjekt for å redusere arbeidsledigheten, er ikke den samfunnsøkonomisk relevante kostnaden lik den lønnen som blir utbetalt. Kostnadene er verdien av det som de ansatte i prosjektet kunne ha produsert ved den beste alternative anvendelse. Hvis de ellers hadde vært arbeidsledige, ville de ikke ha produsert noen ting, og den samfunnsøkonomiske kostnaden eller alternativkostnaden lik null. Er de derimot allerede ansatt i en privat virksomhet, er alternativkostnaden verdien av den produksjonen som går tapt i den private virksomheten dersom disse skifter jobb.[1]

Utleie av privatbolig

rediger

For en huseier som velger å benytte boligen selv fremfor å leie den ut, er alternativkostnaden den leieinntekt han kunne mottatt, men som han nå avstår fra.

Alternativkostnad og tilbudskurve

rediger

Tilbud er sammenhengen mellom den mengden av et gode som man ønsker å selge og prisen man vil få i markedet ved ulike solgte mengder av godet. Prisen, tilbudet og mengden (kvantumet) kan settes opp i en graf som viser sammenhengen mellom pris og mengde, tilbudskurven. Denne kurven vil samsvare med alternativkostnaden.

Referanser

rediger
  1. ^ a b «Alternativkostnad». Store norske leksikon. 27. mai 2014. Besøkt 15. oktober 2016. 

Se også

rediger